Rady pedagogiczne PDF Drukuj Email

 

Plenarne posiedzenia Rady Pedagogicznej

Zdarzenia-czynności Terminy Odpowiedzialni
1) organizacja pracy w roku szkolnym 2018/2019 31.08.2018 dyrektor
wicedyrektor
2) Analiza wyników dydaktyczno-wychowawczych (I okres  
nauczania):
- klas III,
- klas I i II
30.01.2019 dyrektor
wicedyrektor
zespół ds. ewaluacji
3) analiza wyników dydaktyczno - wychowawczych (II okres) oraz raport z realizacji sprawowanego nadzoru pedagogicznego 29.08.2019 dyrektor
wicedyrektor
nauczyciele - sprawozdawcy

 

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

Zdarzenia-czynności Terminy Odpowiedzialni
1) śródroczne wyniki klas III
(wystawienie ocen do 05.12.2018 r.)
12.12.2018 dyrektor
wicedyrektor
wychowawcy klas
2) śródroczne wyniki klas I i II
(wystawienie ocen do 9.01.2019 r.)
30.01.2019 dyrektor
wicedyrektor
wychowawcy klas
3) końcoworoczne wyniki klas III
- poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach
niedostatecznych do 20.03.2019 r.
- wystawienie ocen do 17.04.2019 r.
24.04.2019 dyrektor
wicedyrektor
wychowawcy klas
4) końcoworoczne wyniki klas I i II:
- poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach
niedostatecznych do 22.05.2019 r.
- wystawienie ocen do 12.06.2019 r.
19.06.2019 dyrektor
wicedyrektor
wychowawcy klas

 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl