Rady pedagogiczne PDF Drukuj Email

 

Plenarne posiedzenia Rady Pedagogicznej

Zdarzenia-czynności Terminy Odpowiedzialni
1) organizacja pracy w roku szkolnym 2017/2018 31.08.2017 dyrektor
wicedyrektor
2) Analiza wyników dydaktyczno-wychowawczych (I okres  
nauczania):
- klas III,
- klas I i II
28.02.2018 dyrektor
wicedyrektor
zespół ds. ewaluacji
3) analiza wyników dydaktyczno - wychowawczych (II okres) oraz raport z realizacji sprawowanego nadzoru pedagogicznego 30.08.2018 dyrektor
wicedyrektor
nauczyciele - sprawozdawcy

 

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

Zdarzenia-czynności Terminy Odpowiedzialni
1) śródroczne wyniki klas III
(wystawienie ocen do 06.12.2017 r.)
13.12.2017 dyrektor
wicedyrektor
wychowawcy klas
2) śródroczne wyniki klas I i II
(wystawienie ocen do 10.01.2018 r.)
17.01.2018 dyrektor
wicedyrektor
wychowawcy klas
3) końcoworoczne wyniki klas III
- poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach  do 04.04.2018 r.
- wystawienie ocen do 18.04.2018 r.
25.04.2018 dyrektor
wicedyrektor
wychowawcy klas
4) końcoworoczne wyniki klas I i II:
- poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach do 30.05.2018 r.
- wystawienie ocen do 13.06.2018 r.
20.06.2018 dyrektor
wicedyrektor
wychowawcy klas

 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl