Uczeń Kołłątaja znów najlepszy z filozofii PDF Drukuj Email

27 listopada br. miała miejsce w kaliskim liceum im. A.Asnyka V edycja konkursu filozoficznego „Cogito, ergo sum”. Jego tegorocznym zwycięzcą okazał się Jędrzej Mikstacki, uczeń klasy maturalnej z I LO w Krotoszynie. W ubiegłym roku szkolnym Jędrzej zajął w tym konkursie II miejsce. W jubileuszowej, piątej edycji zdeklasował rywali z I LO w Ostrowie Wielkopolskim i gospodarzy, uczniów I LO w Kaliszu.

Jako pierwszy z uczestników zmagań rozwiązał test weryfikujący wiedzę uczniów z zakresu podstawowych problemów historii filozofii i, co najważniejsze, jako jedyny uczeń zrobił to bezbłędnie. W drugiej części (ustnej) odpowiadał przed komisją konkursową w składzie: ks. prof. dr hab. Jan Grzeszczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – przewodniczący i egzaminator, dr Grzegorz Matuszczak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu) – egzaminator. Obaj członkowie komisji to fachowcy w dziedzinie filozofii. Przysłuchiwali się odpowiedziom młodzieży na zadawane dwa pytania ogólnofilozoficzne z zakresu filozofii nauki, która zdominowała tegoroczną edycję konkursu, oraz obejmującym analizę tekstu źródłowego z filozofii.

Po krótkiej analizie wszystkich wyników (części testowej i ustnej) komisja orzekła swój werdykt. Nastąpiło wtedy wręczenie dyplomów uczestnictwa oraz dyplomów zwycięzcom wraz z nagrodami książkowymi, którymi uhonorowali laureatów i finalistów: p. Urszula Janczar, dyrektor I LO w Kaliszu oraz w imieniu nieobecnego p. Jarosława Wujkowskiego, dyrektora ODN w Kaliszu- p. Beata Witkowska, pomysłodawczyni konkursu i polonistka z miejscowego liceum.

Warto nadmienić, że wielkopolski konkurs filozoficzny „Cogito, ergo sum” odbywał się tak jak co roku pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Jędrzej Mikstacki poza wspomnianymi sukcesami w regionalnym konkursie filozoficznym to dwukrotny finalista szczebla centralnego ogólnopolskiej olimpiady filozoficznej (Warszawa 2016r. i 2017r.). Opiekunem naukowym Jędrzeja jest p.Maciej Czachorek, nauczyciel języka polskiego w I LO oraz pomysłodawca szkolnego koła filozoficznego działającego w Kołłątaju, które prowadzi z sukcesami od ponad 10 lat i dla którego opracował i wdrożył autorski program zajęć filozoficznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl