Centrum Chemii w Małej Skali PDF Drukuj Email

Wiodąca rola „Kołłątaja” w propagowaniu i rozwoju nauk przyrodniczych w Krotoszynie i okolicznych powiatach.

To już osiem lat współpracy I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie z Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu. Nasza szkoła, jako pierwsza w kraju nawiązała współpracę z tą najwyżej ocenianą przez Ministerstwo Edukacji Narodowej placówką oświatową wspierającą szkolnictwo w Polsce (zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Jednostek Przyrodniczych Kształcenia Pozaformalnego,  wpisanie na listę Miejsc Odkrywania Talentów MEN oraz pięć najwyższych wyróżnień młodych naukowców Polskiego Towarzystwa Chemicznego). Nawiązanie tak cennej współpracy było możliwie dzięki wieloletniej współpracy pana Waldemara Plewińskiego z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w ramach organizacji ogólnokrajowych konferencji dla nauczycieli i dydaktyków chemii Wiosenna Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii. Podczas tych konferencji pan Plewiński (jako jedyny nauczyciel z południowej Wielkopolski) wygłaszał innowacyjne wykłady na temat łączenia obliczeń rachunkowych z eksperymentem i życiem codziennym, promował Krotoszyn przedstawiając sylwetkę wybitnego nauczyciela szkół krotoszyńskich: prof. Jana Duczmala oraz prowadził warsztaty dla nauczycieli: Otrzymywanie i badanie właściwości koloidów w technice Małej Skali SSC. Podczas jednej z takich konferencji, która odbyła się w czerwcu 2009 roku udało się panu Waldemarowi nawiązać współpracę z młodymi naukowcami z Torunia: panem Łukaszem Spornym i panią Dominiką Panek.

W ten sposób we wrześniu 2009 roku zostały zorganizowane w Krotoszynie jako pierwsze w kraju warsztaty chemiczne w Małej Skali. Odbyły się one w dwóch edycjach: warsztaty dla młodzieży i warsztaty dla nauczycieli celem zapoznania z nową  techniką prowadzenia lekcji chemii i innych przedmiotów przyrodniczych. Warsztaty cieszyły się olbrzymim powodzeniem, co spowodowało, że wkrótce coraz więcej szkół zaczęło nawiązywać współpracę z Toruniem. Jednakże I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja jako jedyna placówka oświatowa w kraju organizuje takie warsztaty dla młodzieży z całego regionu, a nie tylko dla własnej szkoły, co zawsze podkreśla Toruńskie Centrum Chemii. Bardzo miło jest również słyszeć od pracowników Centrum, że „Kołłątaj” jest jedyną szkołą w Polsce, która posiada najnowocześniej urządzoną pracownię chemiczną. Pracownię chemiczną projektowali Waldemar Plewiński i nauczyciel fizyki pan Robert Szczotka, przy olbrzymim wsparciu i pomocy pani dyrektor Elżbiety Płóciennik, Starosty Krotoszyna pana Leszka Kulki, sponsorów oraz księgowej szkoły: pani Agnieszki Rogowskiej. Bardzo dziękuję w tym miejscu wspomnianym osobom za pomoc, dzięki której Ogólniak posiada wspaniale urządzoną pracownię chemiczną.

Warsztaty w Małej Skali (tzw. Dni Chemii) odbywają się w I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie już nieprzerwanie od 8 lat. W okresie tym wzięła w nich udział młodzież z Krotoszyna, Koźmina Wlkp, Rawicza, Jutrosina, Odolanowa, Milicza, Kobylina, Benic, Chwaliszewa, Świecy, Raczyc, Zdun, Huty, Garek. Początkowo podczas nich realizowane były tylko zajęcia w zakresie chemii. W 2011 roku narodził się pomysł prowadzenia podczas Dni Chemii kursu maturalnego, który cały czas cieszy się największym zainteresowaniem młodzieży licealnej, ponieważ podczas niego samodzielnie wykonują doświadczenia i ćwiczą ich naukowy opis, co jest wymagane w maturalnym arkuszu zadań. W kolejnych latach do oferty Krotoszyńskich Dni Chemii  doszły zajęcia z przyrody i biologii.

O olbrzymim powodzeniu tego projektu świadczą liczne pochwały nauczycieli okolicznych szkół, liczby uczestników: 450 (w roku 2015/2016), 550 (w roku 2016/2017), 540 (w roku 2017/2018) oraz fakt, że nauczyciele z Zespołu Szkół w Benicach w oparciu o zajęcia Chemii w Małej Skali w „Kołłątaju” prowadzą innowację pedagogiczną Między zabawą a biologią i chemią czyli Szkiełko i Oko – przez działanie do wiedzy. [informacja ze strony internetowej ZS w Benicach]

W dniach 30 stycznia, 31 stycznia, 1 lutego odbyła się już ósma edycja Dni Chemika z Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu. Uczestniczyło 540 uczniów ze szkół: I Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Zespół Szkół nr 3, ZS nr 1 z OI, ZS nr 2 z OI, Szkoła Podstawowa nr 1 z Milicza, Gimnazjum w Kobylinie, Gimnazjum w Odolanowie, Szkoła Podstawowa w Odolanowie, Szkoła Podstawowa w Hucie, Szkoła Podstawowa w Garkach. Młodzież pracowała w 21 grupach warsztatowych nad zagadnieniami chemii, biologii, przyrody oraz wzięli udział w kursie maturalnym. Bardzo dziękuję wielu wspaniałym nauczycielom za słowa wsparcia i zrozumienia mojej pracy w przygotowanie tak olbrzymiego przedsięwzięcia logistycznego. Niezadowolonych przepraszam, ale niech zrozumieją, że realność zorganizowania kilkudniowych warsztatów w naszym mieście jest możliwa tylko przy spełnieniu określonych warunków (np. zachowanie minimalnej liczby uczestników). Dzięki łączeniu małych grup w większe, mogą w tych zajęciach uczestniczyć nawet uczniowie ze szkół wiejskich, które nigdy by nie mogły zaprosić Centrum do siebie albo wyjechać do Torunia.

Waldemar Plewiński

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl