Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego PDF Drukuj Email

Dnia 26 kwietnia 2018 roku, wraz z Bartoszem Litwinem, pod opieką Pani profesor Julity Ludwiczak, braliśmy udział w II Sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

Obrady rozpoczęły się od krótkiej wypowiedzi organizacyjnej Pani przewodniczącej Zofii Szalczyk, następnie wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o zapisanie się do jednej z czterech komisji, w których mieliśmy pracować. Ja wybrałem Komisję Samorządową, której zadaniem było wskazanie działań Sejmiku dla Województwa, ich ocena oraz wskazanie nowych potencjalnych dróg inwestycji.

Bartek wybrał Komisję Upamiętnienia Czynu Powstańczego, która działała, jak sama nazwa wskazuje, w kierunku upamiętnienia powstania wielkopolskiego i jego uczestników.  W Sejmiku Młodzieży działały jeszcze Komisje Gospodarki oraz Kultury.

Każda z komisji miała za zadanie wypracować pięć postulatów, które zostaną zawarte w zbiorowej uchwale Młodzieżowego Sejmiku.

Po zapisaniu się do nich, przeszliśmy do sal obrad, w których członkowie poszczególnych komisji zapoznawali się ze sobą, a następnie wybierali swojego przewodniczącego, sekretarza i kandydata na przewodniczącego Sejmiku. W wybranej przeze mnie Komisji, ku mojemu zdziwieniu, zostałem wybrany jej przewodniczącym. Następnie ponownie udaliśmy się do sali sesyjnej, gdzie przewodniczący każdej z czterech Komisji przedstawiał Sejmikowi swojego sekretarza oraz kandydata na przewodniczącego. Wówczas każdy z pretendentów do tytułu miał chwilę na kilka słów o sobie. Wypowiedzi te miały zachęcić do wybrania właśnie jego.

Po głosowaniu i wyborze przewodniczącego, radni po raz kolejny rozeszli się do sal posiedzeń, gdzie pracowali w swoich Komisjach nad wspomnianymi przeze mnie wcześniej postulatami.

Gdy czas obrad Komisji dobiegł końca, młodzież znów zebrała się w sali sesyjnej, gdzie przewodniczący każdej z Komisji przedstawił radnym wypracowane przez swój zespół postulaty, które zostały zawarte we wspólnej uchwale. Została ona jednogłosnie przyjęta przez Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Sesja zakończyła się rozdaniem przez Panią przewodniczącą Zofię Szalczyk nagród i zaświadczeń o udziale w Sejmiku dla jego uczestników.

Udział w II Sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego był dla nas bardzo ciekawym i pouczającym doświadczeniem.
Mieliśmy okazję poczuć się jak radni Sejmiku, biorąc czynny udział w jego obradach i pracując w komisjach.

Projekt ten to świetna okazja dla młodych ludzi na poznanie pracy Sejmiku od środka. Jest też doskonałym impulsem do czynnego brania udziału w lokalnym życiu polityczym i społecznym oraz korzystania nie tylko z czynnego, ale również biernego prawa wyborczego przez młodych obywateli.

Jakub Jankowski, Bartosz Litwin

 

 

 

 

 

 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl