Kołłątajowiec laureatem Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Drukuj

W dniach 17-18 marca 2018 r. uczestniczyłem wraz z moim kolegą z klasy II A, Bartłomiejem Góralem, w finale 59. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, organizowanej przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Etap centralny odbywał się w Auli im. prof. Jana Baszkiewicza przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Już w piątek wyruszyliśmy pociągiem z Poznania pod opieką Sekretarz Okręgu Olimpiady - pani doktor Danuty Bober. Wcześnie rano w sobotę wsiedliśmy w wynajęte autokary i zostaliśmy w ekspresowym tempie przetransportowani na Wydział Zarządzania UW. O 8.20 rozpoczęliśmy nasze zmagania z niezwykle trudnym i obejmującym szereg różnych zagadnień politycznych, społecznych i gospodarczych testem online, który trwał 60 minut.

Do najtrudniejszych zadań należały te związane z podawaniem konkretnych pojęć historycznych (np. pytanie o grupę antyklerykalnych chłopów angielskich w XVIII wieku), nazwisk przywódców europejskich frakcji parlamentarnych i uzupełnianiem określeń parlamentów w poszczególnych państwach. Po tej części mieliśmy okazję wysłuchać wykładu prof. Jacka Czaputowicza, ministra spraw zagranicznych nt. "Założenia polskiej polityki zagranicznej". Pan minister był otwarty na wszelkie nasze pytania i chętnie wyczerpująco na nie odpowiadał. Ok. godz. 14:00 ogłoszono oficjalne wyniki rywalizacji pisemnej.

Spośród wszystkich 87 uczniów, 59 osób awansowało do etapu ustnego. Ku mojej radości, znalazłem się w tym zacnym gronie. Egzaminy przeprowadzało sześć 4-osobowych komisji, w skład których weszli najwybitniejsi politolodzy i badacze nauk politycznych w Polsce, m.in. prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk (Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady), prof. dr hab. Grażyna Ulicka i prof. dr hab. Tadeusz Wallas.

Każdy finalista losował zestaw z dwoma pytaniami - jednym z bloku stałego, drugim z bloku zmiennego konkursu (tegoroczne hasło przewodnie: "Demokracja - istota, idee, cele i ich realizacja"). Na przygotowanie wystąpienia na oba tematy miałem 10 minut, a na odpowiedź na każde z nich - także po 10 minut. Zostałem poproszony o wypowiedzenie się w kwestii negocjacji akcesyjnych Polski do Unii Europejskiej oraz aksjologii demokracji i jej katalogu wartości. Po męczących egzaminach komisyjnych udaliśmy się na spektakl "Psie serce" do Teatru Współczesnego, w którym główną rolę Szarikowa świetnie zagrał Borys Szyc.

Późnym wieczorem dotarła do mnie informacja, że... uplasowałem się na 17 miejscu na 30 laureatów olimpiady, z wynikiem 89 na 100 punktów możliwych do uzyskania łącznie z obu części. Emocje, które towarzyszyły mi w momencie odczytywania mojego nazwiska, były przeogromne! W niedzielę, gdy euforia minęła, uczestniczyliśmy w spotkaniu z wicepremierem i ministrem nauki i szkolnictwa wyższego - Jarosławem Gowinem, który podzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi najbardziej palących problemów ostatnich tygodni, np. przyjęcia przez Sejm poprawek do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wicepremier Gowin nakreślił także plany swojego resortu na najbliższe miesiące. Wśród priorytetów wymienił awans polskich uczelni publicznych w europejskich i światowych rankingach naukowych. Przed południem wzięliśmy też udział w prelekcji wiceprezesa PKO Banku Polskiego Piotra Mazura pt. "Podejmowanie decyzji w biznesie - sztuka czy nauka?".

W godzinach popołudniowych do siedziby Instytutu przybyli znamienici goście, m.in. rzecznik Prezydenta RP Krzysztof Łapiński, który odczytał specjalny list Prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników finału olimpiady, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć. Wręczenie nagród dla laureatów odbyło się z udziałem zaproszonych oficjeli, przedstawicieli wielu fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i międzynarodowych oraz kadry naukowej z uniwersytetów w całej Polsce.

Oprócz zaświadczenia o tytule laureata uprawniającego do zwolnienia z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie i kwalifikacji na niektóre kierunki studiów w większości szkół wyższych, otrzymałem mnóstwo nagród rzeczowych i finansowych, w tym tablet, czytnik e-booków, plecak i kilkanaście książek. Organizatorzy poinformowali wszystkich uczestników finału o zaproszeniu, jakie wystosował do nas Prezydent RP i planowanej wycieczce zwycięzców do Budapesztu.  Wróciłem do domu z przepełnionymi walizkami, radosny i dumny z odniesionego sukcesu!

Marcin Kasperkowiak
Laureat LIX edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym