Debata o patriotyzmie Drukuj

W poniedziałek 26 marca 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie odbyła się debata poświęcona patriotyzmowi, jego współczesnym i historycznym formom. Na początku spotkania prowadzący Bartosz Marszałek powitał zgromadzonych na spotkaniu wicestarostę powiatu krotoszyńskiego pana Pawła Radojewskiego, dyrektor I LO panią Elżbietę Płóciennik, obecnych nauczycieli historii i języka polskiego oraz zebranych uczniów klas o profilu humanistycznym.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Elżbieta Płóciennik, która wyraziła radość z powodu tego spotkania i jeszcze raz powitała wszystkich obecnych. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że szkoła uczestniczy w projekcie „Szkoła Młodych Patriotów”, w ramach którego organizowane są różnorodne działania z zakresu wiedzy historycznej, pozwalające wykazać się swoją wiedzą oraz umiejętnościami wokalnymi, plastycznymi i recytatorskimi oraz wiele innych konkursów ponadpowiatowych związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz sama organizuje wiele wydarzeń patriotycznych i propaguje takie działania w szkole. Marcin Kasperkowiak – laureat 59.edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Bartłomiej Góral – uczestnik zawodów centralnych w/w Olimpiady opowiedzieli zebranym, w jaki sposób zainteresowali się tematyką związaną z polityką i życiem społecznym.

Po ich krótkim wystąpieniu swoje „5 minut” otrzymali Jakub Jankowski i Bartosz Litwin - uczniowie klasy 1c, którzy przygotowali prezentację pt. „Patriotyzm kiedyś i dziś”. Pokazali, jak Polacy postrzegali patriotyzm od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości 100 lat temu, w okresie II Wojny Światowej i okresie PRL oraz opowiedzieli o dwóch spojrzeniach na patriotyzm. Po części historycznej przedstawili, jak można wypełnić swoje patriotyczne obowiązki w dzisiejszych czasach, zaprezentowali także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas pierwszych Liceum. Po interesującej prezentacji głos zabrał pan Paweł Hadrych – nauczyciel historii i wos-u w I LO w Krotoszynie, przedstawił on podłoże historyczne i istotę patriotyzmu. Opowiedział również, jak on osobiście postrzega patriotyzm oraz przeczytał wypracowanie jednej z uczennic naszej szkoły, która w piękny sposób opisuje jak została wychowana w duchu patriotyzmu.

Pan wicestarosta Paweł Radojewski został poproszony o odpowiedź na pytanie „Jakie działania mogą podejmować władze samorządowe, by wspierać patriotyzm lokalny?”. Udzielił wyczerpującej odpowiedzi, przedstawiając jak obecnie władze powiatu krotoszyńskiego dbają o pamięć historyczną podczas ważnych świąt ważnych dla Polaków  oraz opowiedział o tym, że w młodym pokoleniu dostrzega bardzo pozytywne postawy patriotyczne.

Serdecznie dziękujemy pani Julicie Ludwiczak i pani Joannie Olejniczak za przygotowanie debaty oraz wszystkim prelegentom za ciekawe wystąpienia i przybliżenie nam historii i sensu współczesnego patriotyzmu.

Bartosz Marszałek
Marcin Kasperkowiak