XVIII Krotoszyńska Olimpiada Chemiczna im. prof. Jana Duczmala Drukuj

To już osiemnaście lat, jak nasza szkoła pod patronatem Starosty Krotoszyna popularyzuje nauki przyrodnicze w Regionie.  Profesor Jan Duczmal był cenionym nauczycielem chemii, biologii i nauk farmaceutycznych  krotoszyńskich szkół okresu międzywojennego i pierwszych lat powojennych. Był współzałożycielem jednej z pierwszych szkół drogistowskich (która w okresie międzywojennym mieściła się w budynku I LO im. Hugona Kołłątaja) oraz autorem podręcznika do nauki w tego typu szkole.

W Krotoszyńskiej Olimpiadzie Chemicznej corocznie uczestniczą uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W poniedziałek 23 kwietnia odbył się finał Krotoszyńskiej Olimpiady Chemicznej im. prof. Jana Duczmala. Uroczystego otwarcia Olimpiady dokonała pani wicedyrektor Alicja Stachurska.

Walka młodych chemików była bardzo wyrównana (aż trzy pierwsza miejsca w kategorii gimnazjów i szkół podstawowych), ponieważ byli dobrze przygotowani do konkursu.

 

Finalistami w kategorii gimnazjów i szkół podstawowych zostali:

I miejsce: Kinga Grobelna ze Szkoły Podstawowej w Zdunach
I miejsce: Weronika Ratajek ze Szkoły Podstawowej w Zdunach
I miejsce: Karolina Kowalska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu
II miejsce: Wiktor Głodas ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Krotoszynie

 

Finalistami w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zostali:

I miejsce: Dawid Pawlaczyk z I LO im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
II miejsce: Nicola Szulc z I LO im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
III miejsce: Nicol Szczuraszek z I LO im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie

Finaliści zostali nagrodzeni cennymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostę Krotoszyńskiego.