Krotoszyńska Olimpiada Chemiczna im. prof. Jana Duczmala PDF Drukuj Email

Olimpiada Chemiczna

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Krotoszynie już od kilkunastu lat cyklicznie organizuje Krotoszyńską Olimpiadę Chemiczną im. prof. Jana Duczmala dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Olimpiada ta swoim zasięgiem obejmuje szkoły z powiatów krotoszyńskiego, ostrowskiego i milickiego.

Celem tego projektu jest odszukiwanie młodych talentów, propagowanie wiedzy przyrodniczej i podtrzymanie pamięci po wybitnym krotoszyńskim pedagogu. Konkurs ten powstał z inicjatywy mgra Waldemara Plewińskiego (nauczyciela chemii w I LO im. H. Kołłątaja i doradcy metodycznego) oraz mgr inż. Małgorzaty Kratowskiej (nauczyciela chemii w ZSP Nr 1 w Krotoszynie). W tym roku nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał Komitet Organizacyjny w składzie: mgr Waldemar Plewiński (przewodniczący), mgr inż. Ilona Kocel (I LO Krotoszyn) oraz nauczyciele z ZSP nr 1 w Krotoszynie: mgr Beata Chmielewska, mgr Iwona Wojciechowska, mgr inż. Alina Kowal – Lisiak. Olimpiada ta ma formę jednodniowych zawodów, podczas których młodzież rozwiązuje test złożony z otwartych zadań wymagających wytężonej pracy umysłowej. Bardzo cieszy, że krotoszyńska młodzież posiada wiedzę i umiejętności w pełni umożliwiające podjęcie dalszej nauki na różnych kierunkach szkół wyższych czy w szkołach ponadgimnazjalnych.  

Laureatami w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zostali:

I miejsce – Marcin Kowal, I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie;
II miejsce – Marta Czwojdzińska, I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie;
III miejsce – Katarzyna Bar, I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie;
IV miejsce zajęły ex aequo: Joanna Szczepańska z I LO im. H. Kołłątaja i Dorota Langner z ZSP Nr 1 w Krotoszynie.

Laureatami w kategorii szkół gimnazjalnych zostali:

I miejsce – Krzysztof Sójka, Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika w Krotoszynie;
II miejsce – Piotr Maciejewski, Gimnazjum Nr 4 im. H. Sienkiewicza w Krotoszynie;
III miejsce zajęli egzekwo: Jakub Tokarek z Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika w Krotoszynie i Marta Kaczmarek z Gimnazjum Nr 4
im. H. Sienkiewicza w Krotoszynie.

Laureaci zostali uhonorowani cennymi nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Starostę Krotoszyńskiego.
Komitet Organizacyjny gorąco przeprasza uczestnika olimpiady Jakuba Tokarka za popełniony błąd.

Waldemar Plewiński

 

 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl