Słów nam nie brak! Drukuj

Już od trzech lat nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły uczestniczą w programie do nauki języków obcych Insta.Ling ( insta.ling ). Korzystają z tej platformy zarówno uczący się języka angielskiego  jak i niemieckiego.

Dzięki Insta.Ling uczniowie systematycznie poszerzają  swój zakres słownictwa, co przyczynia się do coraz lepszej znajomości języka obcego.