Przedmioty wiodące klas Drukuj

Profile

Ia matematyka, informatyka, fizyka lub geografia
Ib matematyka, geografia, język angielski
Ic język polski, historia, język angielski
Id biologia, chemia
Ie język polski, historia, język angielski
IIa matematyka, fizyka, informatyka
IIb matematyka, geografia, język angielski
IIc język polski, historia, język angielski
IId biologia, chemia
IIIa matematyka, informatyka, fizyka lub geografia
IIIag matematyka, informatyka, fizyka lub geografia
IIIb matematyka, język angielski/ język niemiecki, fizyka lub geografia
IIIbg matematyka, język angielski/ język niemiecki, fizyka lub geografia
IIIc język polski, język angielski/ język niemiecki, historia lub biologia
IIIcg język polski, język angielski/ język niemiecki, historia lub biologia
IIId biologia, chemia, język angielski/ język niemiecki
IIIdg biologia, chemia, język angielski/ język niemiecki