Projekt z matematyką za Pan Brat Drukuj

Od stycznia 2016r. I Liceum Ogólnokształcące im.Hugona Kołłątaja realizuje projekt Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRATwspółfinansowany przez m Fundację, która powstała w 1994r. Misją m Fundacji jest wspieranie programów służących podnoszeniu poziomu edukacji.

13 listopada 2013 roku Rada Fundacji wyznaczyła nowy kierunek działań Fundacji mBanku na lata 2014-2016. W centralnym punkcie strategii znajdują się działania na rzecz edukacji matematycznej. Rada wierzy, że matematyka jest fundamentem logicznego myślenia. Chce rozwijać i stymulować myślenie matematyczne, pokazać jak ciekawa i potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia.

Celem projektu realizowanego przez uczniów I LO jest rozwijanie umiejętności matematycznych wśród uczniów, pokazanie, że matematyka nie jest taka straszna. W tym celu uczniowie naszego licem  prowadzić będą zajęcia na różnych etapach kształcenia: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum.

Sami rozwijać będą swoje matematyczne pasje uczestnicząc w wykładach otwartych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Politechnice Poznańskiej. Projekt jest ogromnym wsparciem dla koła samokształceniowego, które działa w naszej szkole od września 2015r. Opiekunami koła są pedagog szkolny Anna Czwojda i nauczyciel matematyki Iwona Nowaczyk.

Głównym celem naszego koła jest pomoc dla uczniów mających trudności w opanowaniu treści nauczania z matematyki. Uczniowie, którym matematyka nie sprawia problemu, tłumaczą swoim młodszym kolegom  zagadnienia z poszczególnych działów. Kołłątajowcy  bardzo chętnie korzystają z tej formy pomocy. Dzięki  wsparciu finansowemu pani dyrektor Elżbiety Płóciennik zostało wyremontowane w piwnicy  pomieszczenie, w którym działa koło, natomiast z projektu zostanie wzbogacona baza dydaktyczna. Zakupione zostaną pomoce naukowe oraz liczne zbiory zadań.

Każdy Kołłątajowiec może należeć do koła lub z niego korzystać. Jeżeli czujesz taką potrzebę, wystarczy zgłosić się do jego opiekunów.