Zajęcia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu Drukuj

Dnia 18 maja uczniowie klasy 1a i 1f uczestniczyli w wykładach, które odbyły się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas wykładów młodzież miała okazję dowiedzieć się o filozofii matematyki, która miała na celu przekazanie czym tak naprawdę jest matematyka i jak należy się nią posługiwać.

Profesor z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz własnych zdolności wprowadził uczniów w nowe spojrzenie na przedmiot jakim jest matematyka. Wykładowca podzielił się bardzo ciekawym spostrzeżeniem na temat tej o to dziedziny nauki.

„Matematyki nie należy uczyć się tylko poprzez rozwiązywanie zadań, ale szukania własnych odkryć i ciekawych perspektyw”-oznajmił.

Można ustalić w ten sposób, że osoby, które chcą pogłębiać wiedzę w zakresie matematyki powinni poszerzać swoje znajomości nie tylko przy rozwiązywaniu zadań i obliczeń, ale i również otwieraniu się na własne, ciekawe spostrzeżenia.

Czas spędzony na wykładach nie był czasem straconym. Głos Profesora w dyskusji dotyczącej filozofii matematyki zasłużył na uwagę.

Weronika Augustyniak