Krotoszyński Kołłątaj, czyli tradycja i nowoczesność PDF Drukuj Email

I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie to jedyna krotoszyńska szkoła ponadgimnazjalna usytuowana przy ulicy swego patrona. Może poszczycić się 175-letnią historią i pod tym względem żadna ze szkół w mieście czy nawet w regionie nie może dorównać popularnemu Kołłątajowi. Mieści się w zabytkowym budynku z XIX wieku. Stanowi on o kulturze materialnej Krotoszyna. W ciągu swego istnienia mury szkoły opuściło wiele pokoleń absolwentów, którzy swą karierą zawodową i wzorową postawą życia rozsławiają Kołłątaja. Wśród najwybitniejszych absolwentów szkoły znajduje się m.in. błogosławiony ks. bp Michał Kozal, syn ziemi krotoszyńskiej. Jego biogram znaleźć można w każdej liczącej się encyklopedii. Ale tradycja Kołłątaja to również tradycje rodzin z regionu, które pomne na atrakcyjność szkoły i oferowany przez nią od lat wysoki poziom kształcenia, posyłają kolejne pokolenia dzieci do tej najpopularniejszej szkoły w powiecie krotoszyńskim i słynącej wśród mieszkańców ościennych powiatów.

Tradycja jest bardzo ważna, ale na wizerunek szkoły i jej aktualną ocenę wpływają osiągnięcia bieżące. I tak, w roku 2011 w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących popularny Kołłątaj znalazł się na 24 miejscu w Wielkopolsce, bijąc na głowę wszystkie krotoszyńskie licea i szkoły ponadgimnazjalne, uplasował się tym samym w okolicy 400 miejsca w rankingu ogólnopolskim liceów, czym podkreśla swoją konkurencyjność jako placówka edukacyjna. 

Szkoła osiąga wysokie wyniki kształcenia. Biorąc pod uwagę wyniki matur w 2010 r. uzyskane przez maturzystów Kołłątaja, II LO z Krotoszyna, LO z Jarocina i III LO z Ostrowa Wlkp., w przypadku 9 przedmiotów maturalnych najlepiej wypadli uczniowie Kołłątaja, w przypadku kolejnych 7 przedmiotów wynik jest porównywalny i tylko w przypadku 4 przedmiotów nieznacznie gorszy od maturzystów którejś z wymienionych szkół (zob: www.oke.poznan.pl)

Wysokie wyniki kształcenia potwierdzają też liczne przyjęcia absolwentów na studia wyższe oraz udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.  

Życie w Kołłątaju to również możliwość uczestniczenia w cyklicznych imprezach szkolnych, doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy w ramach zajęć pozalekcyjnych, co umożliwia kadra pedagogiczna i baza szkoły. Na bazę szkoły składają się m. in.: 3 pracownie komputerowe i 2 centra multimedialne, przenośne stanowiska multimedialne, szerokopasmowy Internet w 3 salach lekcyjnych, skomputeryzowana biblioteka szkolna, sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny, 2 sale gimnastyczne, siłownia, strzelnica sportowa, boisko do piłki plażowej, boisko wielofunkcyjne „Orlik”, bieżnia tartanowa (300 m), zabytkowa aula. 
W szkole działają rozmaite sekcje sportowe, a uczniowie mogą pochwalić się świetnymi wynikami na szczeblu wojewódzkim (7 miejsce Kołłątaja w Wielkopolsce na 262 szkoły w klasyfikacji ogólnej w rywalizacji szkół ponadgimnzajalnych w roku 2010).
I LO w Krotoszynie współpracuje ze Stowarzyszeniem Wychowanków i Nauczycieli Gimnazjum i Liceum Hugona Kołłątaja oraz Martin-Butzer-Gymnasium w Dierdorfie (Niemcy), która sprzyja realizacji programów o charakterze dydaktycznym, kulturalnym i sportowym.
Osoby zainteresowane tematyką europejską tworzą Szkolny Klub „Kołłątaj”. Przeprowadzają uczniowskie prawybory, propagują idee integracji w ramach Unii Europejskiej. Do kalendarza szkolnego na stałe weszły Europejskie Kolędowanie i konkurs Nasze Talenty w Europie.
Szkolni artyści dbają o oprawę muzyczną uroczystości szkolnych, organizują spektakle, wieczornice. Dowodem ich zaangażowania są przedstawienia tematyczne, przygotowanie i wystawienie autorskiego musicalu „Słowa”, liczne nagrody indywidualne i zespołowe w konkursach artystycznych.
Chlubą szkoły są prężnie działające kluby młodzieżowe: strzeleckie, wolontariat i samorząd uczniowski. To dzięki nim wiele się w szkole dzieje. Coroczną imprezą w I LO są Hugonalia (święto szkoły), służące integracji środowiska wszystkich Kołłątajowców.
Uczniowie chętnie korzystają z propozycji zajęć w ramach kół zainteresowań. Są to koła: dziennikarskie (od roku szkolnego 2011/2012 we współpracy z redakcją „Rzeczy Krotoszyńskiej”), turystyczne, PCK, LOK, liczne przedmiotowe (w tym z filozofii).

W bieżącym roku szkolnym 2010/2011 oferta zajęć pozalekcyjnych została rozszerzona o dodatkowe zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego, nauki języka rosyjskiego i języka łacińskiego.
Od nowego roku szkolnego w ramach funkcjonującego w I LO Klubu Pedagogium prowadzone będą dla chętnych zajęcia z pedagogiki i psychologii, dla każdego ucznia szkoły pojawi się też możliwość skorzystania z zajęć na basenie „Wodnik”. Oferta kół zainteresowań rozszerzona zostanie o kolejny lektorat - klasyczny język grecki.

Warto nadmienić, że od 2004r. szkoła posiada certyfikat „Szkoła z klasą”, od 2007r. legitymuje się tytułem „Szkoła bez przemocy”. W roku 2011 natomiast I LO przystąpiło do programu „Szkoła odkrywców talentów”.

Potencjalnemu kandydatowi chcącemu podjąć naukę w Kołłątaju szkoła stale zapewnia doskonale przygotowaną kadrę pedagogiczną, która prowadzi ciekawe i zgodne z osiągnięciami nowoczesnej dydaktyki zajęcia edukacyjne, wysoką jakość nauczania języków obcych (język angielski, niemiecki, rosyjski, łacina), przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych, doradztwo zawodowe, wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez monitoring budynku.
Priorytetem jest zapewnienie wszystkim uczniom przygotowania do egzaminu maturalnego w ramach zajęć lekcyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wszystko w myśl słów zaczerpniętych z „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II, które stanowią misję szkoły:
„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd…”.

 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl