CENTRES - Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji PDF Drukuj Email

Projekt CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej i koordynowany przez British Council Polska wraz z 9 partnerami z 8 państw członkowskich (Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Polska, Słowenia, Czechy, Wielka Brytania).

Czas trwania projektu we wszystkich krajach partnerskich 1.02.2012 – 31.12.2014

Projekt CENTRES jest projektem edukacyjnym zgodnym z zapisami w podstawie programowej.

Założenia programowe pilotażowego CENTRES w Polsce

Kreatywność i przedsiębiorczość to kompetencje kluczowe, szczególnie pożądane, aby sprostać wymogom współczesnego rynku pracy. Celem nowoczesnej edukacji powinno być wskazywanie takich przedsięwzięć, by uczniowie poprzez praktyczne działania nie tylko wzmacniali swoje uzdolnienia, ale także byli dobrze przygotowani do stawiania czoła zawodowym wyzwaniom. To również zachęcanie do świadomego, nieustannego samorozwoju przez całe życie.

Projekt CENTRES ma na celu powiązanie działań uczniowskich z branżą kreatywną, promującą uzdolnienia, ciekawość poznawczą, wyobraźnię, kreatywność i przedsiębiorczość. Branża ta jest szczególnie otwarta na działania prospołeczne, angażujące ludzi do kontaktu ze sztuką i jej przeżywaniem, do otwierania się na nowe mody, trendy. Powiązanie branży kreatywnej z aktywnością uczniowską to diagnozowanie indywidualnych uzdolnień kierunkowych (w głównej mierze artystycznych i społecznych), ale również wzmacnianie przedsiębiorczości i kreatywności młodych ludzi.

Efektem projektu jest wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych i rozwój kreatywności uczniów.

W ramach projektu  uczniowie przygotowali poniższe prezentacje:

Projekt CENTRES w Polsce objęli patronatem: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl