KLASA Ic PDF Drukuj Email

 

Klasa IC - profil humanistyczno – dziennikarski (30 osób)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia.

Rozwój i dostępność różnego rodzaju mediów sprawia, że wielu z nas może być dzisiaj dziennikarzem i kształtować rzeczywistość informacyjną. Chcemy stworzyć profil, który pozwoli uczniom na zdobywanie szeroko rozumianej wiedzy humanistycznej i przekazywanie interesujących tematów za pomocą nowocześnie tworzonych form dziennikarskich, takich jak: reportaż, felieton, esej, news, etc. Prowadzone zajęcia w ramach tego profilu będą miały na celu pracę z informacją i umieszczanie jej w mediach społecznościowych. Chcemy kształtować młode pokolenie, które będzie potrafiło w nowoczesny sposób docierać do opinii publicznej i w sposób świadomy dokonywać właściwej selekcji treści.

Uczniowie tej klasy będą mieli szansę wyboru 2 języka obcego – Niemiecki lub Hiszpański !

Ten profil przeznaczony jest dla osób o szerokich zainteresowaniach humanistycznych. Obok poznania praw rządzących światem, dziejów człowieka zapisanych również na kartach literatury pięknej, uczniowie IC będą mieli szansę rozwijać swoje pasje lingwistyczne, uczestnicząc w projektach językowych, konkursach. Nauczyciele języków obcych organizują w taki sposób zajęcia, aby uczniowie pogłębiali swoje umiejętności w zakresie konwersacji, korzystają z gier i metod aktywizujących.

Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na kierunkach typowo humanistycznych:

  • prawo,
  • socjologia,
  • psychologia,
  • pedagogika
  • wszelkiego typu neofilologiach, np. japonistyka, hebraistyka, kognitywistyka

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl