Współpraca zagraniczna PDF Drukuj Email


Kilka słów o współpracy polsko-niemieckiej

Kontakty między Gimnazjum im Martina Butzera w Dierdorfie a Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie rozpoczęły się 1979r. Nauczyciel tamtejszej szkoły Gerd Schneider zapoznał wówczas byłego nauczyciela języka niemieckiego z Krotoszyna - Tadeusza Panka. Wkrótce wyszła z niemieckiej strony propozycja nawi±zania kontaktów między młodzieżą i nauczycielami gimnazjum z Dierdorfu i liceum z Krotoszyna. Ze względu na to, że ówczesne władze nie dały pozwolenia na oficjalna współpracę szkół, kontakty przybrały charakter indywidualnych wyjazdów, wizyt uczniów i nauczycieli.

Szczególna w tym zasługa nieżyjącego już nauczyciela naszej szkoły -  dr Dionizego Kosińskiego. To on po raz pierwszy pojechał z grupą młodzieży, mimo zakazu władz, do Dierdorfu, następnie z uczniami zorganizował w roku 1982 i 1983 wspólne wakacje dla obydwóch szkół na Mazurach. W latach 80- tych odbyła się także wystawa prac poznańskich malarzy w Dierdorfie, a w Krotoszyńskim Domu Kultury wystąpił zespół jazzowy z Dierdorfu. Wtedy też rozegrano pamiętny przyjacielski mecz na krotoszyńskim stadionie. Po ogłoszeniu stanu wojennego, w okresie kryzysu gospodarczego, mieszkańcy Dierdorfu zjawiali się wielokrotnie w Krotoszynie z transportem leków, żywnoci i odzieży, przekazywanym do placówek zdrowia, opieki społecznej oraz szkół. Spędzali w podróży długie dni, pokonywali trudnoci na granicy, często w złą pogodę spieszyli z pomocą mieszkańcom naszego miasta. W następnych latach dostarczali wielokrotnie leki, najpierw do apteki kolejowej, następnie szpitalnej. Po dziesięciu latach uzyskano oficjalną zgodę na partnerstwo szkół. W marcu 1990r. podpisano umowę o współpracy, w której okrelano jej cele i formy działania. Od tej pory kontakty uczniów i nauczycieli naszych szkół były bardzo częste i różnorodne pod względem charakteru. Partnerstwo obu szkół jest możliwe dzięki finansowaniu naszych projektów przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży z siedzibą w Warszawie. Organizacja spotkań nie byłaby możliwa bez zaangażowania dyrekcji, nauczycieli, rodziców, uczniów szkoły z Dierdorfu i liceum z Krotoszyna.

Kalendarium spotkań od 2000 roku

2000 rok:

 • Najlepsi lekkoatletycy z opiekunką p. K. Sobczyk na kolejnych zawodach sportowych w Dierdorfie
 • Zajęcia z języka niemieckiego z nauczycielką z Dierdorfu
 • Kolejny koncert zespołu jazzowego z Dierdorfu w Krotoszynie
 • Udział delegacji z Gimnazjum im. M. Butzera w pożegnaniu dyrektora naszej szkoły p. S. Koniecznego i zastępcy p. M. Jędrzejczak - rzeczników i organizatorów spotkań między naszymi szkołami
 • Kolejna grupa językowa w Dierdorfie
 • Półroczny pobyt dwóch uczennic naszej szkoły w gimnazjum w Dierdorfie

2001 rok:

 • Spotkanie polskich i niemieckich plastyków na seminarium w Hockendorfie w okolicach Drezna
 • Lekcje języka niemieckiego w naszej szkole po raz kolejny z p. D. Steye - Gast
 • Koncert chóru licealnego i zespołu muzyki dawnej - "Artifex" w Dierdorfie
 • Wizyta delegacji z Dierdorfu z okazji przekazania miastu Flagi Honorowej Rady Europy
 • Pobyt redaktorów gazetki szkolnej z Dierdorfu w naszym LO
 • Kurs językowy w Dierdorfie i udział grupy językowej w seminarium w Bad Marienbergu
 • Roczny pobyt dwóch licealistek w Dierdorfie

2002 rok:

 • Pobyt młodych dziennikarzy - licealistów z Krotoszyna w Dierdorfie
  Lekcje języka niemieckiego w naszej szkole prowadzone kolejny raz przez p. U.Rosera
 • Udział lekkoatletyków z Dierdorfu pod opieką p. W. Rudolph - wielokrotnej organizatorki
  spotkań sportowych w partnerskim gimnazjum - w międzyszkolnych zawodach sportowych
 • Przyznanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Krotoszyna" p. U. Roserowi - byłemu nauczycielowi
  szkoły w Dierdorfie, wielkiemu przyjacielowi Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie
 • Seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego z powiatu krotoszyńskiego, prowadzone
  przez nauczycieli z Dierdorfu (G. Rudolph, U. Roser, R. Eisenbach).
 • Udział młodzieży w konferencji popularnonaukowej nt. współpracy międzynarodowej uczniów
 • Roczny pobyt dwóch uczennic z Krotoszyna w Niemczech
 • Kolejny kurs językowy w Dierdorfie

2003 rok:

 • Przyjazd U. Rosera, emerytowanego nauczyciela Martin-Butzer-Gymnasium w Dierdorfie wraz z uczniami z Brazylii, Meksyku i Kanady na cykl seminariów powięconych integracji młodzieży z różnych krajów (w ramach działania klubu ROTARY) oraz porównaniu systemów nauczania w różnych krajach
 • Spotkanie integracyjne organizowane przez prezesa KTPPN z udziałem młodzieży z Brazylii, Kanady, Meksyku oraz licealistów, nauczycieli - opiekunów przedstawicieli władz miejskich z Dierdorfu i Krotoszyna
 • Zawody lekkoatletyczne w Dierdorfie z udziałem młodzieży z naszej szkoły, a także uczniów z Francji i Wielkiej Brytanii

2004 rok:

 • Obchody 25-lecia współpracy szkół w Dierdorfie. W programie spotkanie z burmistrzem Związku Gmin - p. B. Bennerem, dyskusja na temat dalszych kontaktów międzyszkolnych, spotkanie z nauczycielami Martin-Butzer-Gymnasium oraz przedstawicielem władz do spraw współpracy szkół, wycieczka do Ueblencji i Heidelbergu.
 • 10-te zawody lekkoatletyczne między naszymi szkołami, wręczenie p. Walburdze Rudolph i p. Rainerowi Eisenbachowi tytułów "Honorowych Kołłątajowców" oraz przyznanie p. Rudolph medalu Szkolnego Związku Sportowego

2005 rok:

 • wyjazd młodzieży z Kołłątaja do Dierdorfu, spotkanie się z uczniami ze szkoły partnerskiej
  Kilka słów o współpracy polsko-niemieckiej
 • Zawody lekkoatletyczne w Krotoszynie- dziesiąte spotkanie (maj) młodych sportowców naszej szkoły i Martin-Butzer-Gymnasium
 • Wyjazd grupy językowej do Dierdorfu

2006 rok:

 • Realizacja projektu „Dziedzictwo kultury środkowej Nadrenii” (czerwiec)

 • Udział dyrekcji szkoły i nauczycieli w obchodach jubileuszu szkoły w Dierdorfie (oraz oddania do użytku nowej sali gimnastycznej, czerwiec)

2007 rok:

 • Święto sportu w Dierdorfie- udział naszych uczniów w zawodach sportowych

 • Przyjazd grupyz Martin-Butzer-Gymnasium „Region krotoszyński- zagadnienia historyczno-geograficzne”

2008 rok:

 • Wymiana grup uczniowskich, maj- wyjazd uczniów z naszej szkoły do Dierdorfu, wrzesień- spotkanie tych samych grup w Krotoszynie

2009 rok:

 • Grupa polska w szkole niemieckiej, przyjazd grupy niemieckiej

2010 rok:

 • Spotkanie nauczycieli polskich i niemieckich w Monachium

 • Wyjazd grupy językowej do Niemiec
 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl