Rok szkolny 2016/2017 PDF Drukuj Email

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Nazwa imprezy / uroczystości

Termin
Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2016r. 
- 31 grudnia 2016r.
Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
- język polski
- drugi przedmiot
Ustali dyrektor CKE
Ferie zimowe 30 stycznia - 12 lutego 2017r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13 - 18 kwietnia 2017 r.
Zakończenie nauki w klasach trzecich 28 kwietnia 2017 r.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna
- część pisemna

Część pisemna:

4.05 - j.polski pp i pr
5.05 - matematyka pp i wiedza o tańcu pp i pr
08.05 - j.angielski pp i pr, j.angielski poziom dwujęzyczny
9.05 - matematyka pr i język łaciński kultura antyczna pp i pr
10.05 - WOS pp i pr i informatyka pp i pr
11.05 - j.niemiecki pp i pr
12.05 - biologia i filozofia
15.05 - historia i historia sztuki
16.05 - chemia i geografia
17.05 - j.rosyjski
18.05 - fizyka i historia muzyki
19.05 - j.francuski pp j.francuski pr
22.05 - j.hiszpański pp i pr i p.d.
23.05 - j.włoski pp i pr i p.d.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 października 2016r.
2 maja 2017 r.
4 maja 2017 r.
5 maja 2017 r.
8 maja 2017 r.
16 czerwca 2017 r.

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 23 czerwca 2017 r.
 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl