Rok szkolny 2021/2022 PDF Drukuj Email

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Nazwa imprezy / uroczystości

Termin
Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021r. 
- 31 grudnia 2021r.
Ferie zimowe 17 - 30 stycznia 2022r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19 kwietnia 2022 r.
Zakończenie nauki w klasach trzecich 29 kwietnia 2022 r.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna
- część pisemna

Według harmonogramu Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej

http://cke.gov.pl/egzamin

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

12 listopada, 7 stycznia, 2, 4, 5,
6 maja, 17 czerwca

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 24 czerwca 2022 r.
 

Copyright © I Liceum Ogólnoształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl